Ung Pirat – Sveriges största politiska ungdomsförbund

January 21, 2010 – 9:22 am

Sveriges största politiska ungdomsförbund – Ung Pirat beviljades idag ca 2 miljoner i bidrag av Ungdomsstyrelsen. Ung Pirat har idag över 20 000 medlemmar. Detta gör dem till Sveriges största partipolitiska ungdomsförbund.

– Det här är verkligen glädjande och visar att vi når fram med vår politik, tillsammans bygger vi unga kunskapssamhället säger Stefan Flod, förbundsordförande i Ung Pirat.

Ung Pirat är Sveriges snabbast växande ungdomsförbund, trots att man inte funnits längre än drygt 3 år. Förbundet bildades i december 2006. Moderpartiet är Piratpartiet, som är det största politiska partiet utanför riksdagen.

- Det är tråkigt att siffrorna som visas idag är så ouppdaterade, ungdomsstyrelsens siffror är från 2008. Idag är vi Sveriges överlägset största politiska ungdomsförbund, med över 20 000 medlemmar.

– Vi har satt fingret på det som är viktigt för ungdomar idag. Våra politiska frågor berör dagens ungdomar, för det här handlar om våra liv, säger Stefan Flod, förbundsordförande för Ung Pirat.

Han menar att det finns en konflikt mellan ungdomars intressen och de politiker som idag styr.

– För äldre människor är det fortfarande envägskommunikation som gäller. Man talar om för folk vad de ska tycka och förväntar sig att de lyssnar. Men hela internet handlar om att dela med sig, att kommunicera, att skapa nya vägar. Vi ungdomar har skapat en helt ny kultur och det behövs ett parti som tar tillvara de här intressena. Tillsammans bygger vi unga kunskapssamhället.

Stefan Flod anser att det är okunskapen om denna nya kultur som skapar övervakningssamhället.

– Det handlar inte om terrorism eller om att internet är farligt. Det rör sig om ren okunskap om hur vi unga lever. Vi står för något nytt och fräscht. Ungdomen har alltid skrämt vuxensamhället och alltid vunnit i längden.

Ungdomsstyrelsen har beviljat Ung Pirat ca 2 miljoner i bidrag baserat på medlemssiffror från förra årsskiftet, som då låg på 4800. Ungdomsstyrelsen har bedömt att 4120 av medlemmarna från 2008 är att betrakta som bidragsgrundande, vilket gör Ung Pirat till det näst största av de politiska ungdomsförbunden förra året. Årsskiftet 2009 så hade Ung Pirat över 20 000 medlemmar vilket innebär alltså i det närmaste att Ung Pirat har fyrdubblats på ett år. Vid nästa årsskifte förväntas därför ytterligare bidrag.


Förbundet Ung Pirat är Sveriges största politiska ungdomsförbund, en bred organisation som vill skydda privatlivet och fri kommunikation. Fri kunskap, delad kultur och integritet är viktiga grundpelare i det samhälle vi lever i. Medlemmar som vill hjälpa till att bevara ett öppet och demokratiskt samhälle anordnar olika sorters evenemang och aktiviteter. Över hela Sverige ansluter sig unga pirater till vår gräsrotsrörelse, och tillsammans ska vi se till att våra frågor alltid finns på agendan.

Förbundet Ung Pirat är en ideell organisation där förbundets huvudsakliga verksamhet sker i lokalavdelningarna. Förbundet och distrikten arbetar med att underlätta denna verksamhet. Ung Pirat har ca 20 800 medlemmar i 5 distrikt och ett 60-tal lokalavdelningar i hela landet.
Tillsammans är Ung Pirat en organisation som jobbar över gränserna, tillsammans med likasinnade i Sverige och i resten av världen. Vi kämpar för fri kunskap, delad kultur och ett skyddat privatliv.

Mer information om Ung Pirat finns på http://presscenter.ungpirat.se/

För mer information:

Kontakta Stefan Flod, förbundsordförande Ung Pirat, 0760-18 89 18, stefan.flod@ungpirat.se
Kontakta Tobias Björkgren, förbundssekreterare Ung Pirat 0707-55 93 92, tobias.bjorkgren@ungpirat.se