Klara Ellström utsedd av LSU till FN:s Kommission för hållbar utveckling (CSD)

February 12, 2010 – 2:05 am

Klara Ellström, aktiv i Ung Pirat, blev 2010 års representant i FN:s Kommission för hållbar utveckling (CSD) utsedd av LSU:s styrelse. Som representant kommer hon att arbeta med att följa upp Agenda 21 och de beslut som tagits av de efterföljande möten i Rio och Johannesburg.

– “Frågan om en hållbar utveckling är den viktigaste frågan i politiken, både just nu och på lång sikt. Det är också en fråga där jag känner att jag har väldigt mycket att tillföra. Därför är det här verkligen en unik chans för mig”, säger Klara Ellström från Ung Pirat. Min förhoppning är att CSD kommer lyfta frågan om hur kunskapsmonopolen hämmar den utveckling vi ser inom forskning för hållbar utveckling.

– “Klara kommer göra ett strålande jobb som representant i FN:s Komission för hållbar utveckling. Hon har redan arbetat med miljöfrågor för vår räkning på Piratpartiets workshop på COP15 och har genom sitt engagemang i mer fokuserade miljöorganisationer redan bevisat sin kompetens”, säger Stefan Flod, förbundsordförande för Ung Pirat. I Ung Pirat är vi glada över att ha den kompetensen i föreningen och är ännu gladare över hennes chans att delta i CSD.

Kommissionen för Hållbar utveckling (CSD)
CSD är ansvarigt inom FN-systemet för att följa upp Agenda 21 och de beslut som tagits av efterföljande möten i Rio och Johannesburg. 2010 är ett uppföljningsår då fokus är att granska implementeringen av fastslagna mål för hållbar utveckling. Fokus kommer bland annat att ligga på transportfrågor och uppföljningen av en 10-årig strategi för en övergång till hållbara produktions- och konsumtionsmönster. CSD möts mellan den 3-14 maj 2010 i New York.

Kontakt
Klara Ellström, Ung Pirat
Telefonnummer: 0708-25 03 61
klara.ellström@ungpirat.se

Stefan Flod, Förbundsordförande Ung Pirat
Telefonnummer: 0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

För mer information
LSU: http://www.lsu.se/adimo4/Site/LSU/web/default.aspx?p=2747&t=h401

Mer information om Ung Pirat finns på http://presscenter.ungpirat.se/

Om Ung Pirat
Förbundet Ung Pirat är Piratpartiets ungdomsförbund och Sveriges största politiska ungdomsförbund, en bred organisation som står för ett öppet informationssamhälle: delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Ung Pirat har över 20 000 medlemmar i 5 distrikt och ett 60-tal lokalavdelningar i hela landet.