Studieavgifter: ett hot mot den fria informationen

April 21, 2010 – 3:56 pm

Idag röstade riksdagen för en ändring i högskolelagen som inför studieavgifter för studier vid högskola och universitet för nya studenter som kommer från länder utanför EU/EES-området.

- “Det här är ett dråpslag för alla studenter. Allas rätt till fri information är hotad. Nu ska studenterna få betala priset för att regeringen har struntat i viktiga kvalitetshöjande åtgärder”, säger Emil Paulsrud ordförande för Piratstudenterna i Uppsala.

Piratstudenterna menar att man nu måste slå vakt om den grundläggande principen att utbildning ska vara möjlig för alla, som vi har värnat länge i Sverige. Studieavgifter har redan införts i bland annat Danmark och Finland, där minskar nu antalet utländska studenter. I andra länder har man sett att införa studieavgifter för utländska studenter också har varit första steget mot studieavgifter även för svenska studenter

Vidare menar Emil att – “Informationssamhället slår undan begränsningar och ökar möjligheterna för fler att studera, då ska vi inte börja bygga upp nya hinder. Massor med kunskap och information kan, och ska vara tillgänglig fritt och öppet för allas bästa.”

Kontaktuppgifter

Emil Paulsrud, ordförande Piratstudenterna Uppsala, 0703924290

Länkar och referenser:
Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter. -
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:UbU15

http://www.piratstudenterna.se/

 1. 2 kommentarer to “Studieavgifter: ett hot mot den fria informationen”

 2. Detta är INTE en piratfråga.

  Vad ni talar om är fördelningspolitik, och det har ingenting med piratpolitik att göra.

  Ingen föreslår att utbildning för utländska studenter ska stoppas eller inskränkas.

  Det handlar bara om vem som betalar notan.

  I Sverige har vi dessutom det idiotiska systemet att de som utbildar sig här inte får jobba här, vilket innebär att vi först investerar i kunskap, men att vi inte låter dem som får kunskapen få använda sig av den till vår nytta.

  Regeringen fattar alltså på denna punkt (enligt min mening) ett alldeles utmärkt beslut.

  Men även detta är alltså utanför protokollet.

  Det är inte piratpolitik. Punkt slut.

  — Calle Rehbinder - Apr 21, 2010 -- 17:40

 3. Är det fördelningspolitik när vi säger nej till bredbandskatt också?
  För det borde det ju vara med den logiken. Och Piratpartiet kunde glatt göra detta.

  Vi i Piratstudenterna tycker att det är principiellt fel att avgiftsbelägga utbildning, med uppåt 60-70k kronor per läsår.
  Precis som att det är orimligt att skattebelägga internet, denna enorma källa till kunskap.

  — Emil - Apr 22, 2010 -- 12:29

You must be logged in to post a comment.