Ung Pirat Helsingborg till Genève

April 21, 2010 – 6:00 am

På söndag åker Ung Pirat Helsingborgs kassör Sandra Grosse till Genève i Schweiz tillsammans med en mindre delegation från Ung Pirat Sverige, för att delta på Committee on Development and Intellectual Property’s(CDIP) femte session. Kommittén är en del av World Intellectual Property Organization (WIPO), ett FN organ som behandlar immateriell egendom.

– Det är viktigt att engagera sig på internationell nivå, säger Sandra Grosse. Det är där man måste påverka för att kunna förändra på riktigt. Som pirater ger vi oss på något sätt in i lejonens kula när vi kommer dit.

– Vi kommer vara där framför allt för att lyssna och nätverka. När man vill förändra världen är det nödvändigt att ha samarbeten mellan många organisationer för att kunna få så bra resultat som möjligt, säger Sandra Grosse.

För mer information
Ung Pirat Helsingborg är en lokalavdelning till förbundet Ung Pirat. Ung Pirat är Piratpartiets ungdomsförbund och Sveriges största politiska ungdomsförbund, en bred organisation som står för ett öppet informationssamhälle: delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv.

se Ung Pirats presscenter, http://presscenter.ungpirat.se, för pressbilder med mera.

Kontakta
Sandra Grosse
Kassör Ung Pirat Helsingborg
0707 25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se

  1. 1 Trackback(s)

  2. Apr 29, 2010: Ung Pirats nya vice förbundsordförande, Sandra Grosse! | Stefan Flod

You must be logged in to post a comment.