Sveriges största ungdomsförbund fortsätter framåt

April 27, 2010 – 10:47 pm

Under helgen hade Sveriges största politiska ungdomsförbund Ung Pirat sitt första styrelsemöte sedan sin förbundskongress. Mening med mötet var att tillsammans göra upp en plan för det kommande året efter de riktlinjer medlemmarna beslutat om på förbundskongressen. Även ansvarsuppgifter till styrelsemedlemmarna skulle tilldelas för att kunna bemöta årets utmaningar, bland annat den nyinstiftade posten “vice förbundsordförande”.

- I år tillträdde sex nya personer och vi insåg att det skulle innebära en del ändringar i hur vi tidigare jobbat. Förra året gjorde vi mycket för att delegera ut ansvaret på enskilda ledamöter och även på distrikten, det arbetet kommer vi fortsätta att utveckla i år, säger Ung Pirats förbundsordförande Stefan Flod efter mötet.

Poster som internationellt ansvarig, utbildningsansvarig och jämlikhetsansvarig fördelades mellan styrelsemedlemmarna. Till vice förbundsordförande valdes Sandra Grosse genom ett enhälligt beslut. Tidigare har hon ansvarat för extern kommunikation i förbundet och hon kandiderar även till riksdagen för Piratpartiets räkning.

- Det känns jättekul att ha fått detta förtroendet av styrelsen, säger Sandra Grosse. Jag ser fram emot att tillsammans med dem andra fortsätta driva Ung Pirat framåt.

Med tanke på valet i höst blir det ett tufft år för alla politiska ungdomsförbund. För Ung Pirats förbundsstyrelse blir det speciellt då sex av styrelsens medlemmar kandiderar till riksdagen, flera av dem kommer ta plats i Riksdagen när Piratpartiet får 4% i höst.

- Ja, det är en lite speciell situation. Piratpartiet är väldigt ungdomscentrerat och det visar att vi har en väldigt kompetent skara engagerade i  Ung Pirats styrelse och resten av organisationen. Vi har nog de i genomsnitt yngsta riksdagslistorna i landet, avslutar Stefan Flod.

Kontakt:
Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Nils Agnesson
Förbundssekreterare Ung Pirat
0707-55 93 92
nils.agnesson@ungpirat.se

Sandra Grosse
Vice Förbundsordförande Ung Pirat
0707-25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se

You must be logged in to post a comment.