Ung Pirat vill se integritetsutbildning i skolan

June 12, 2010 – 12:31 pm

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har efter en enkätundersökning lyft frågan om ungas sexualitet på nätet. Bland annat så har var tredje 15-åring fått oönskade sexkontakter eller någon gång blivit utsatta för sexuella kränkningar genom internet. Ung Pirat ser mycket allvarligt på frågan men är väldigt skeptisk mot de åtgärder som föreslås.

I en av artiklarna uppmuntrar man föräldrar att sätta sig in i vad ungdomarna gör på nätet. Det är givetvis positivt att föräldrarna vill se till att deras barn inte ska bli utsatta för något de inte vill, men Ung Pirat vill att lösningen ska vara något annat än att övervaka eller blockera ungdomars aktivitet på internet.

– Sexualitet hos unga vuxna är redan något laddat i vårt samhälle. Att kräva att föräldrar ska kontrollera sina ungdomar gör att det verkar vara något fult. Man skapar skuldkänslor över en naturlig del av uppväxten. Det är självklart helt fel, tycker Sandra Grosse, vice förbundsordförande för Ung Pirat.

Om fler och fler föräldrar sätter sig in i ungdomarnas internetanvändande och blockerar sajter som de anser är olämpliga för barnen är vi på väg åt fel håll. Kontakter som sker i sexuella syften sker ofta i samma kanaler som ungdomarna använder för att kommunicera med varandra normalt. Ung Pirat tror inte att begränsa ungdomarnas internetanvändande är rätt väg att gå.

– Jag tror det är viktigt att inte utgå från att allt som har med sex att göra på nätet är negativt säger Tess Lindholm, förbundsstyrelsemedlem i Ung Pirat. Det är viktigt att låta ungdomar utveckla sin sexualitet. Nätet är en säker plats att experimentera med en nyväckt sexualitet. Det som behövs är kunskap om hur man för sig på nätet, utan att behöva bli kränkt eller utnyttjad.

Ung Pirat vill se en utbildning om hantering av personuppgifter, som mailadress och liknande, på internet. Så att ungdomar kan undvika att bli kontaktade av människor de inte vill ha kontakt med. Den sexuella kontakten på internet ska vara frivillig och inte påtvingad.

– Det är jättebra att debatten lyfts och att föräldrar engagerar sig. Det som behövs är att skolan tar ansvar och utbildar ungdomarna så tidigt som möjligt i hur man använder internet så att vi kan undvika att de blir utsatta för saker de inte vill, menar Sandra Grosse.

Länkar och referenser
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/var-tredje-15-aring-har-fatt-oonskade-sexkontakter-pa-natet_4853591.svd

Kontakt:
Sandra Grosse
Vice förbundsordförande Ung Pirat
0707-25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se

Tess Lindholm
Förbundsstyrelsemedlem Ung Pirat
0706-45 82 99
tess.lindholm@ungpirat.se

  1. 2 Trackback(s)

  2. Jun 13, 2010: Skola och omsorg – samhällets misslyckande « Emil Isberg
  3. Sep 16, 2010: Skolan som valfråga « Emil Isberg

You must be logged in to post a comment.