Ung Pirat tar över Almedalen

July 5, 2010 – 2:08 pm
Nu har Almedalsveckan börjat och Piratpartiets ungdomsförbund finns på plats i Gotland. Ett 20-tal unga aktiva pirater är där för att nätverka och påverka. Förbundsordförande Stefan Flod kommer debattera mot de andra ungdomsförbundens ordföranden om framtidens informationssamhälle. Före detta förbundssekreterare Mattias Bjärnemalm kommer att debattera Piratpartiet som en frihetsrörelse.

– Vi kommer vara där för att visa gammelpartierna att det finns en vilja hos ungdomar att styra sin egen framtid, säger förbundsordförande Stefan Flod. Vi har ett antal riksdagskandidater från ungdomsorganisationen och är ett bevis att vi tycker det är viktigt att alla ska kunna påverka politiken. Gammelpartierna idag lyssnar aldeles för lite på sina ungdomsorganisationer.

Det kommer även vara en bokrelease på fredag eftermiddag av den  fristående politiska antologin “Kunskap Kommunikation Kontroll” där ett antal unga pirater är medskribenter, och skriver om saker som kärleken till internet, digital allemansrätt och patent.

Ung Pirat hoppas att denna veckan kan bli ett tillfälle för ungdomsorganisationerna att nätverka även utanför debatterna. Ung Pirat tror att ungdomars röst skulle höras bättre om man kunde samarbeta där förbunden har en gemensam åsikt.

– På många punkter är vi ungdomsförbund överens, om vi skulle kunna bortse från övrig politik och sammabeta på de punkter vi tycker lika skulle de ungas röst nå fram till de etablerade politikerna. Vi ser almedalen som en möjlighet att nå ut till fler unga och när vi sitter i riksdagen i höst kommer de ungas röst höras tydligare än någonsin. Det går att tvinga gammelpartierna att lyssna, genom Ung Pirat kan man få sin röst hörd, avslutar Stefan.

Kontakt:
Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Sandra Grosse
Vice Förbundsordförande Ung Pirat
0707-25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se

  1. 1 Trackback(s)

  2. Jul 6, 2010: Piraterna får 6% i riksdagsvalet spår SIFO. | Stefan Flod

You must be logged in to post a comment.