Piratstudenterna kritiserar Migrationsverkets agerande mot studenten och regimkritikern Anwar Hossain

November 21, 2010 – 11:35 am

I novembernumret av Uppsala studentkårtidning Ergo kunde man läsa om Anwar Hossein som bevakade sitt hemland Bangladeshs våldsamma agerande mot regimkritiker i hemlandet, och hur Anwar Hossein nu blir utvisad av migrationsverket, som ignorerat de dödshot regimen skickat Hossein.

– Det är otroligt viktigt att asylregler för utländska studenter som studerar här och blir förföljda i hemlandet efterföljs, säger Emil Paulsrud, sammankallande för Piratstudentena Sverige. Studenter, och särskilt utbytesstudenter, tror jag besitter viktiga egenskaper som gör att de kan driva en opinion för demokratisering i sina hemländer.

Anwar Hossein drev redan i hemlandet en opinion mot de många utomrättsliga avrättningar som regimen utförde mot högljudda regimkritiker. Sedan ett år tillbaka har Hossein drivit en internetsida från Sverige som bevakar och synliggör regimens våldsamma övergrepp mot tryckfriheten. Det fick regimen att utfärda en anklagelse om att Hossein är skyldig till mord. Samtidigt som Migrationsverket vägrar ge Hossein asyl.

– Det är väldigt viktigt att Hossein ges asyl. Inte bara för att han är politiskt förföljd, säger Isak Gerson, Piratstudent som följt Hosseins fall. Utan också för att Hossein härifrån kan fortsätta med det demokratiserande och tryckfrihetsstärkande arbetet som bara blir möjligt med ett så fantastiskt verktyg som internet.

Länkar och referenser:

Ergos artikel “Åtalad och redan dömd till döden”, http://www.ergo.nu/portratt/20101027-atalad-och-redan-domd-till-doden
Anwar Hosseins regimkritiska sida, http://www.extrajudicialkilling.info/
Anwar Hosseins personliga internetsida, http://www.myopenvoice.net/
Humans Rights Watch’ rapport “Ignoring Executions and Torture – Impunity for Bangladesh’s Security Forces”, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bangladesh0509webwcover.pdf
Reporters without borders artikel “Escalating Violence Threatens Press Freedom”, http://en.rsf.org/bangladesh-escalating-violence-threatens-17-06-2002,02622.html
Kontakta Isak Gerson på Isak.Gerson@Piratpartiet.se eller 0731-585745 för frågor om Migationsverkets beslut eller källor.

För mer information:

Isak Gerson, Piratstudent och sakkunnig i frågan, 0731-585745
Emil Paulsrud, sammankallande för Piratstudenterna Sverige, 0703-924290
Ella Brodin, ordförande för Piratstudenterna Uppsala, 0730-627940