Ung Pirat utvärderar katastrofvalet med en Kunskapskommission

November 24, 2010 – 8:36 am

Ung Pirats förbundsstyrelse tillsätter en Kunskapskommission, enligt ett beslut nyligen. Ung Pirat har utvecklats sedan starten och har stöttat Piratpartiet i valrörelsen inför både europaparlamentsvalet 2009 och riksdagsvalet 2010. Piratpartiet hade ett bra resultat i europaparlamentsvalet men i jämförelse uruselt resultat i riksdagsvalet. Vi behöver samla kunskap, tankar och funderingar kring varför det gick så.

- Många anser att Piratpartiet gjort ett katastrofval, särskilt bland våra egna medlemmar. Kunskapskommissionen ska samla de tankar som finns kring valåren säger Emil Isberg som är utsedd att leda kommissionen.

Vidare menar Emil Isberg att kunskapskommissionen ska arbeta med separata områden. Det handlar först och främst om den egna politiken och dess innehåll samt också hur politiken uppfattats av våra väljare. Sedan om analysen om externa händelser, utspel, kommun och landstingsvalsatsningarna och väljarnas intresse av Piratpolitiken. Det sista området är att vi måste ta en helhetsgrepp om organisationen i både Piratpartiet och Ung Pirat för att se om det finns orsaker till valresultatet i hur vi arbetar.

- Tanken är att vi ska fokusera på vad som har gjorts bra och vad som kan göras bättre. Vi har ett fantastiskt gäng valmedarbetare och kunskapskommissionens arbete är för dem anser Emil Isberg.

Utifrån verksamheten under åren 2009 och 2010 kommer kunskapskommissionen fokusera på händelser och vägval som påverkat Piratpartiet och Ung Pirat. Resultatet kommer att presenteras på Ung Pirats förbundskongress den 25-27 mars 2011.

Kontakt:

Emil Isberg
Sammankallande för Kunskapskommissionen
0739-30 12 09
emil.isberg@piratpartiet.se

Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

  1. 2 Trackback(s)

  2. Nov 24, 2010: Kunskapskommission i Ung Pirat | Stefan Flod
  3. May 25, 2011: Kunskapskommissionens valutvärdering: Bakgrund « Emil Isberg

You must be logged in to post a comment.