Ung Pirat – Störst i Sverige enligt Ungdomsstyrelsen!

February 1, 2011 – 10:46 am

Ung Pirat beviljades idag 3,5 miljoner i statsbidrag av Ungdomsstyrelsen. Enligt Ungdomsstyrelsen är ungdomsförbundet Ung Pirat Sveriges största politiska ungdomsförbund med sina 18 662 medlemmar. Ett medlemsantal som är 10 520 fler medlemmar än moderata ungdomsförbundet som de senaste åren varit störst.

– Det är väldigt enkelt att gå med i Ung Pirat vilket gör att många av dagens unga människor får möjligheten att engagera sig i ett politiskt ungdomsförbund. Det ska inte behöva vara omständligt att engagera sig politiskt, säger Stefan Flod – Ung Pirats förbundsordförande.

Ungdomsförbundet har tidigare fått kritik för hur enkelt det är att bli medlem i förbundet men  Stefan Flod belyser att ett enkelt medlemskap inte är något negativt:

– Vi har gjort det möjligt för alla att engagera sig, och lyckats engagera de som annars tycker ett medlemskap är en allt för omständlig process. Detta har resulterat i att Ung Pirat har en stor omsättning av medlemmar vilket är en stor och givande utmaning.

Förbundet har inför valåret 2014 stora utmaningar framför sig vad gäller ledarskap, politik och organisation och kommer bland annat satsa mycket av pengarna från Ungdomsstyrelsen till politisk utveckling och till att utbilda sina medlemmar, någonting som behövs för att kunna vidareutveckla politiken samt driva den vidare.

– Som det ser ut idag vill den sittande regeringen att SÄPO får ta del av FRAs massavlyssning vilket man sett, genom undersökningar ifrån andra länder med avlyssning, leder till självcensur, säger Stefan Flod. Det känns fruktansvärt att regeringen inte tar hänsyn till det svenska folkets integritet och visar samtidigt att Ung Pirat behövs mer än någonsin.

– Vi i Ung Pirat kommer under året satsa hårt på att få fler ungdomar att engagera sig och påverka sin egen framtid. Förhoppningsvis kommer vi tillsammans med de andra ungdomsförbunden påverka nuvarande regering till att inte genomföra fler IT- och integritetsfientliga lagar. Ung Pirat arbetar hårdare än någonsin och kommer inte ge upp, avslutar Stefan Flod.

Ung Pirat har enligt Ungdomsstyrelsen 18 662 medlemmar. Moderata Ungdomsförbundet har enligt Ungdomsstyrelsen 8 142 medlemmar och SSU 2 015 medlemmar.

Mer information om Ung Pirat finns på http://presscenter.ungpirat.se/

För mer information kontakta:
Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Nils Agnesson
förbundssekreterare Ung Pirat
070-755 93 92
nils.agnesson@ungpirat.se