Ung Pirats utredning av Piratpartiets valresultat

May 12, 2011 – 9:07 am

Ung Pirats Kunskapskommissions utredning av Piratpartiet är färdig. Kommissionen har på mandat av Ung Pirat utrett olika anledningar till varför valet till europaparlamentet var ett stort genomslag och varför valresultatet till riksdagen i jämförelse var katastrof.

Emil Isberg, ansvarig för kommissionen, har kommit fram till ett flertal saker under utredningens gång. Bl a anser han att Piratpartiet har haft en allt för komplicerad valstrategi och inte lyckades vara ett alternativ för väljarna.

– Vår politik har varit för annorlunda mot övriga partiers och har därför uppfattats som smal, säger Isberg. Vi har inte lyckats förklara de begrepp som vi använder oss av vilket har skapat en osäkerhet kring vad vi står i enskilda frågor. Dessutom har övriga partiers blockpolitik effektivt hindrat nya kreativa idéer, vilket bland annat drabbat Piratpartiet, fortsätter han.

Utvärderingen har också kommit fram till att det finns ett missnöje med flera av de utspel som Piratpartiets ledning gjort, vilket också påverkat väljarnas röster och Isberg menar på att Piratpartiet behöver bli bättre på att själva känna till sin politik för att undvika sådana misstag.

– Naturligtvis måste Piratpartiet utveckla sin politik för att kunna jämföras bättre med de etablerade blocken, men Ung Pirat behöver också särskilja sina ställningstagande för att bättre kunna stödja Piratpartiet, förklarar Isberg. Undersökningen visar att många inte ser någon skillnad mellan Ung Pirat och Piratpartiet vilket visar på ett mycket bra samarbete, men även innebär att det som Ung Pirat gör uppfattas som om det kommer från Piratpartiet och vice versa.

Piratpartiet och Ung Pirat har bara några år på sig att komma på banan inför valåret 2014 och Emil menar på att man redan nu måste börja förbereda för valkampanjen 2014. Kunskapskommissionen tycker att satsningarna ska läggas på att bygga nätverk, samla pengar, diskutera, utveckla idéer och engagera medlemmarna.

– Styrelsen för Piratpartiet och förbundet behöver se till att underlätta detta utan att begränsa egna initiativ, avslutar Isberg.

Hela rapporten går att läsa på http://tinyurl.com/3me52j5

Kontakt:

Emil Isberg, Kunskapskommissionen

0739-301209

emil.isberg@piratpartiet.se

Gustav Nipe, Förbundsordförande Ung Pirat

0760-18 89 18

gustav.nipe@ungpirat.se

  1. 1 Trackback(s)

  2. May 24, 2011: Kunskapskommissionens rapport i Fria Tidningen « Emil Isberg

You must be logged in to post a comment.