Om Ung Pirat

Korta version:

Förbundet Ung Pirat är Sveriges största politiska ungdomsförbund, en bred organisation som vill skydda privatlivet och fri kommunikation. Fri kunskap, delad kultur och integritet är viktiga grundpelare i det samhälle vi lever i. Medlemmar som vill hjälpa till att bevara ett öppet och demokratiskt samhälle anordnar olika sorters evenemang och aktiviteter. Över hela Sverige ansluter sig unga pirater till vår gräsrotsrörelse.

Ung Pirats grundläggande idé är att erbjuda en naturlig samlingspunkt för unga pirater för ömsesidigt åsiktsutbyte, arrangeradet av evenemang, utbildning och politisk utveckling för att tillse att Piratrörelsens frågor ges bättre möjligheter till genomslag i samhällsdebatten. Se även våran metod i Ung Pirat.

Förbundet Ung Pirat är en ideell organisation där förbundets huvudsakliga verksamhet sker i lokalavdelningarna. Förbundet och distrikten arbetar med att underlätta denna verksamhet. Ung Pirat har ca 20 000 medlemmar i 5 distrikt och ett 60-tal lokalavdelningar i hela landet.

Ungdomsförbundet är Piratpartiets ungdomsförbund och grundades i december 2006 och står för ett öppet informationssamhälle: delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Man tar inte ställning i fördelningspolitik eller andra klassiska höger–vänsterfrågor.

Läs mer på: http://www.ungpirat.se/.

Snabbkontakt:

Post and office Ung Pirat Vretgränd 18 SE-753 22 Uppsala
Mail info@ungpirat.se
press@ungpirat.se
Orgnr 802437-3956