Skövde får snart en ny politiskt ungdomsförening. Piratpartiets ungdomsförbund startar upp Ung Pirat Skövde.

August 18, 2010 – 6:56 pm

Lördagen den 21 augusti så startar Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat en lokalavdelning i Skövde. Vi kommer att samlas på Skövde högskola i hus E, första våningen i E-hustets Cafeteria kl 14:00 för uppstarten av lokalavdelningen, Ung Pirats förbundsordförande Stefan Flod kommer även vara med på plats.

En av de engagerade ungdomarna som är med och startar upp den strax nybildade lokalavdelningen kommenterar:

- Det är riktigt spännande att få vara med att bidra till organisationen och en bättre framtid, säger Thomas Ahlström innför uppstarten. Jag hoppas att vi kan få igång lokalavdelningen och få fler ungdomar att bli aktiva inför riksdagsvalet och fortsätta aktivera sig politiskt genom Ung Pirat.

- Det är kul att ungdomar utnyttjar sin rätt att påverka. Det känns viktigt att säga vad man tycker, särskilt när det handlar om frågor som berör oss så mycket, säger Stefan Flod, förbundsordförande för Ung Pirat som kommer vara med på träffen.

Det kommer att finnas tid till frågor och intervjuer av Thomas Ahlström och Stefan Flod för media i samband med träffen. Varmt välkomna!

För mer information:
se Ung Pirats presscenter, http://presscenter.ungpirat.se, för pressbilder och andra resurser.

Ung Pirat har 41 medlemmar i Skövde kommun.

Kontakt:
Thomas Ahlström
Lokalt aktiv i Skövde och initativtagare till lokalavdelnigen.
0732-56 13 37
thomas.ahlström@ungpirat.se

Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Ung Pirat sätter sig upp mot Pentagon

August 17, 2010 – 6:37 pm

Idag meddelade Piratpartiet och Wikileaks att man har inlett ett samarbete som innebär att Wikileaks använder Piratpartiets serverutrymme för sin verksamhet. Sen tidigare driver även Piratpartiet delar av The Pirate Bays trafik och detta är ett led i satsningen på att aktivt öka och säkra informationsfriheten i Sverige och i resten av Världen. Ung Pirat ställer sig helhjärtat bakom Piratpartiets initiativ och välkommnar satsningen.

– Detta är ett stort steg i rätt riktning, Wikileaks är oerhört viktigt för att det demokratiska samhället ska fungera på rätt sätt, säger Stefan Flod, förbundsordförande för Ung Pirat. Man måste kunna granska makten för att veta vem som ska hållas ansvarig när något går fel, det är precis det som Wikileaks arbetar med, och det är precis det Piratpartiet och Ung Pirat förespråkar.

Vid ett flertal tillfällen har Piratpartiet förklarat hur viktigt det är att Wikileaks får fortsätta verka och att man inte ska låta Pentagon och andra liknande instanser köra över organisationer som hjälper det demokratiska systemet. Nu när Wikileaks under en längre tid har hotats med nedläggning anser Ung Pirat att det är bra att Piratpartiet har agerat istället för komma med tomma löften.

– I och med att Piratpartiet nu använder samma servrar som Wikileaks så kan man inte stänga ner sajterna utan att det blir politisk censur, något som inte är tillåtet i Sverige, fortsätter Stefan Flod. Vi får väl se hur villiga amerikanska Pentagon är att stänga ner politiska partier i demokratiska länder.

Referenser och länkar:

http://svt.se/2.22620/1.2109211/piratpartiet_tar_ansvar_for_wikileaks_sakerhet

Kontakt:

Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Sandra Grosse
Vice Förbundsordförande Ung Pirat
0707-25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se


Örkelljunga har fått en ny politisk ungdomsförening. Piratpartiets ungdomsförbund startar upp Ung Pirat Örkelljunga.

August 13, 2010 – 1:36 pm

Nyligen startades det upp en ny lokalavdelning i Piratpartiets ungdomsförbund, Ung Pirat i Örkelljunga. Efter uppstartsmötet som skedde söndagen den 18 juli så valdes Christoffer Eldengrip till ordförande för den nybildade lokalavdelningen.

– Det är jättekul att få vara med och bidra till organisationen och en bättre framtid, säger Christoffer efter uppstarten. Jag hoppas att vi kan få igång lokalavdelningen och få fler ungdomar att bli aktiva inför riksdagsvalet och fortsätta aktivera sig politiskt genom Ung Pirat.

I Örkelljunga har Ung Pirat sju medlemmar och lokalavdelningen planerar att starta upp med flygbladsutdelningar och annan lokal verksamhet.

- Vi hoppas att motivera fler ungdomar att vara med och påverka sin samtid, avslutar Christoffer.

Är du redan medlem i Ung Pirat och bor i Örkelljunga och vill vara med i den nya lokalavdelningen? Då kan du flytta över ditt medlemskap. Kontakta förbundet via info@ungpirat.se. Vill du bli ny medlem i Ung Pirat kan man registrera sig på www.ungpirat.se

För mer information:
se Ung Pirats presscenter, http://presscenter.ungpirat.se, för pressbilder och andra resurser

Kontakt:
Christoffer Eldengrip
Ordförande Ung Pirat Örkelljunga
0702-36 18 44
christoffer.eldengrip@ungpirat.se

Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Piratpartiet gör om, och gör rätt. Släpper Valmanifest 2.0

August 13, 2010 – 6:57 am

Efter att det hade uppdagats en del oklarheter och andra brister i Piratpartiets valmanifest sedan det presenterades förra veckan, har partistyrelsen beslutat och genomfört en omgång revideringar av manifestet i samråd med partiets medlemmar. Ung Pirat konstaterat att de lever som de lär. De river upp, gör om och gör rätt.

Det har varit otroligt viktigt att alla medlemmar kan känna att de kan ställa sig bakom valmanifestet genom en öppen debatt. Under en veckas tid som valmanifestet öppnades upp för revidering så har det postats över 1 700 inlägg i det öppna valmanifestforumet samt skapat en lång rad media, blogg- och twitterinlägg.

- Det är fantastiskt roligt att intresset och uppslutningen blev så stor, mycket större än förväntat. Vi skapar en modern deltagarpolitik på riktigt säger Stefan Flod förbundsordförande för Ung Pirat.

Piratpartiet är det enda partiet i Sverige där alla medlemmar får vara med i skapandet av valmanifestet. Detta sätt att bearbeta politiska budskap kan te sig okonventionellt, men Piratpartiet är sprunget ur den digitala deltagarkulturen, ur vilken exempelvis Wikipedia vuxit fram. Partiet ser många fördelar med denna form av deltagarpolitik:

- Tänk om även Sveriges riksdag kunde se sitt uppenbara misstag med att anta FRA-lagen och bestämma sig för att göra en Piratpartiet. De tänker om, gör om och gör rätt, fortsätter Stefan flod.

Ung Pirat är även stolta över viktiga ungdomspolitiska frågor såsom ställningstaganden för stärkandet för nya unga kreatörer, open access, fri studentlitteratur och läromedel, nätneutralitet och att Piratpartiet vill stoppa kommande lagar såsom IPRED2, datalagringsdirektivet samt föreslagna tvångsmedlet Hemlig Dataavläsning (2005:38).

Referenser och länkar:
se Piratpartiets presscenter, http://press.piratpartiet.se, för pressbilder och andra resurser
se Ung Pirats presscenter, http://presscenter.ungpirat.se, för pressbilder och andra resurser

Kontakt:
Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Sandra Grosse
Vice Förbundsordförande Ung Pirat
0707-25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se

Ung Pirat fortsätter stötta Piratpartiet

August 6, 2010 – 12:40 am

Rick Falkvinges olyckliga uttalande i onsdagens Ekot angående att legalisera innehav av barnporr, något som inte finns förankrat i partiet, har följts av en het debatt både externt och internt. Internt har debatten varit stor och många är mycket kritiska till hur saker har skötts i samband med offentliggörelsen av valmanifestet, det som gav upphov till misstolkningen som Falkvinge baserade sitt uttalande på. Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat tycker det är olyckligt att projektet har haft så dålig förankring hos medlemmarna.

– Det är olyckligt att det skedde missförstånd kring valmanifestet och att man uttryckt sig fel, säger Stefan Flod, förbundsordförande för Ung Pirat. Det viktiga är att man nu tänker göra om och göra rätt.

Ung Pirat fastslår att Piratpartiet fortfarande driver samma politik och att de därför kommer fortsätta stötta partiet, så länge de förankrar åsikterna hos sina medlemmar. Styrelsens beslut att öppna upp manifestet för diskussion hos medlemmarna ser Ung Pirat som något mycket positivt. De vill även se att piratpartiets riksdagsgrupp, en samling på 25 personer med valbara platser till riksdagen, får se över manifestet och komma med åsikter och synpunkter.

– Vi är ett gräsrotsparti. Genom att öppna upp för debatt kring valmanifesten visar att man lyssnar på sina medlemmar och att man värnar om dem, fortsätter Flod. Det är otroligt viktigt att partiets riksdagskandidater och medlemmar kan känna att de kan ställa sig bakom valmanifestet.

Ung Pirat tar nu sikte på den 19 september, dagen då vi firar Piratpartiets ankomst i riksdagen.

Källor och referenser:
Rick Falkvinges uttalande: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3899644

Anna Trobergs uttalande: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3901759

För mer information:

Förbundet Ung Pirat är Piratpartiets ungdomsförbund och Sveriges näst största politiska ungdomsförbund, en bred organisation som står för ett öppet informationssamhälle: delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Ung Pirat har strax över 5 600 medlemmar i 5 distrikt och ett 60-tal lokalavdelningar i hela landet.

Kontaktpersoner:
Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Sandra Grosse
Vice Förbundsordförande Ung Pirat
0707-25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se

Ung Pirat tar över Almedalen

July 5, 2010 – 2:08 pm
Nu har Almedalsveckan börjat och Piratpartiets ungdomsförbund finns på plats i Gotland. Ett 20-tal unga aktiva pirater är där för att nätverka och påverka. Förbundsordförande Stefan Flod kommer debattera mot de andra ungdomsförbundens ordföranden om framtidens informationssamhälle. Före detta förbundssekreterare Mattias Bjärnemalm kommer att debattera Piratpartiet som en frihetsrörelse.

– Vi kommer vara där för att visa gammelpartierna att det finns en vilja hos ungdomar att styra sin egen framtid, säger förbundsordförande Stefan Flod. Vi har ett antal riksdagskandidater från ungdomsorganisationen och är ett bevis att vi tycker det är viktigt att alla ska kunna påverka politiken. Gammelpartierna idag lyssnar aldeles för lite på sina ungdomsorganisationer.

Det kommer även vara en bokrelease på fredag eftermiddag av den  fristående politiska antologin “Kunskap Kommunikation Kontroll” där ett antal unga pirater är medskribenter, och skriver om saker som kärleken till internet, digital allemansrätt och patent.

Ung Pirat hoppas att denna veckan kan bli ett tillfälle för ungdomsorganisationerna att nätverka även utanför debatterna. Ung Pirat tror att ungdomars röst skulle höras bättre om man kunde samarbeta där förbunden har en gemensam åsikt.

– På många punkter är vi ungdomsförbund överens, om vi skulle kunna bortse från övrig politik och sammabeta på de punkter vi tycker lika skulle de ungas röst nå fram till de etablerade politikerna. Vi ser almedalen som en möjlighet att nå ut till fler unga och när vi sitter i riksdagen i höst kommer de ungas röst höras tydligare än någonsin. Det går att tvinga gammelpartierna att lyssna, genom Ung Pirat kan man få sin röst hörd, avslutar Stefan.

Kontakt:
Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Sandra Grosse
Vice Förbundsordförande Ung Pirat
0707-25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se

Ung Pirat vill se integritetsutbildning i skolan

June 12, 2010 – 12:31 pm

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har efter en enkätundersökning lyft frågan om ungas sexualitet på nätet. Bland annat så har var tredje 15-åring fått oönskade sexkontakter eller någon gång blivit utsatta för sexuella kränkningar genom internet. Ung Pirat ser mycket allvarligt på frågan men är väldigt skeptisk mot de åtgärder som föreslås.

I en av artiklarna uppmuntrar man föräldrar att sätta sig in i vad ungdomarna gör på nätet. Det är givetvis positivt att föräldrarna vill se till att deras barn inte ska bli utsatta för något de inte vill, men Ung Pirat vill att lösningen ska vara något annat än att övervaka eller blockera ungdomars aktivitet på internet.

– Sexualitet hos unga vuxna är redan något laddat i vårt samhälle. Att kräva att föräldrar ska kontrollera sina ungdomar gör att det verkar vara något fult. Man skapar skuldkänslor över en naturlig del av uppväxten. Det är självklart helt fel, tycker Sandra Grosse, vice förbundsordförande för Ung Pirat.

Om fler och fler föräldrar sätter sig in i ungdomarnas internetanvändande och blockerar sajter som de anser är olämpliga för barnen är vi på väg åt fel håll. Kontakter som sker i sexuella syften sker ofta i samma kanaler som ungdomarna använder för att kommunicera med varandra normalt. Ung Pirat tror inte att begränsa ungdomarnas internetanvändande är rätt väg att gå.

– Jag tror det är viktigt att inte utgå från att allt som har med sex att göra på nätet är negativt säger Tess Lindholm, förbundsstyrelsemedlem i Ung Pirat. Det är viktigt att låta ungdomar utveckla sin sexualitet. Nätet är en säker plats att experimentera med en nyväckt sexualitet. Det som behövs är kunskap om hur man för sig på nätet, utan att behöva bli kränkt eller utnyttjad.

Ung Pirat vill se en utbildning om hantering av personuppgifter, som mailadress och liknande, på internet. Så att ungdomar kan undvika att bli kontaktade av människor de inte vill ha kontakt med. Den sexuella kontakten på internet ska vara frivillig och inte påtvingad.

– Det är jättebra att debatten lyfts och att föräldrar engagerar sig. Det som behövs är att skolan tar ansvar och utbildar ungdomarna så tidigt som möjligt i hur man använder internet så att vi kan undvika att de blir utsatta för saker de inte vill, menar Sandra Grosse.

Länkar och referenser
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/var-tredje-15-aring-har-fatt-oonskade-sexkontakter-pa-natet_4853591.svd

Kontakt:
Sandra Grosse
Vice förbundsordförande Ung Pirat
0707-25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se

Tess Lindholm
Förbundsstyrelsemedlem Ung Pirat
0706-45 82 99
tess.lindholm@ungpirat.se

Käftsmäll till etablesimanget. Ung Pirat är stolta över sitt moderparti, Piratpartiet.

May 18, 2010 – 12:59 pm

Idag, den 18 maj, tog Ung Pirats moderparti över leveransen av bandbredd till fildelningssidan The Pirate Bay. Detta efter att den tyska ISPn Cyberbunker beordrats att koppla bort The Pirate Bay från Internet.

- Ung Pirat är troligtvis det enda politiska ungdomsförbundet som kan säga med rak rygg att de är stolta över sitt moderparti när det gäller The Pirate Bay säger Ung Pirats förbundsordförande Stefan Flod efter nyheten.

- The Pirate Bay är en viktig förmedlare av kultur för hela vår ungdomsgeneration. Det är självklart för oss att stötta vårt moderparti och The Pirate Bay i den rollen.

Vidare menar han att – informationsfrihet och grundläggande yttrandefrihet måste få finnas i det kunskapssamhälle vi lever i idag, därför är det fantastiskt att Piratpartiet tar upp kampen fullt ut idag. Piratpartiet är numera The Pirate Bays internetleverantör.

Piratpartiet är det självklara valet för en hel ungdomsgeneration i riksdagsvalet i september.

Rent konkret innebär det att Piratpartiet levererar bandbredd till The Pirate Bays hemsida och sökmotor. Någon tracker-teknik eller några torrent-filer huserar inte Piratpartiet. Frågan om att leverera bandbredd till en ren sökmotor har inte ens varit i närheten av att prövas i brottmål.

Länkar och referenser
http://press.piratpartiet.se/2009/12/18/piratpartiets-julklappar-till-politiska-aktivister-tor-och-piratepad/

Kontakt:
Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Sandra Grosse
Vice Förbundsordförande Ung Pirat
0707-25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se

Sveriges största ungdomsförbund fortsätter framåt

April 27, 2010 – 10:47 pm

Under helgen hade Sveriges största politiska ungdomsförbund Ung Pirat sitt första styrelsemöte sedan sin förbundskongress. Mening med mötet var att tillsammans göra upp en plan för det kommande året efter de riktlinjer medlemmarna beslutat om på förbundskongressen. Även ansvarsuppgifter till styrelsemedlemmarna skulle tilldelas för att kunna bemöta årets utmaningar, bland annat den nyinstiftade posten “vice förbundsordförande”.

- I år tillträdde sex nya personer och vi insåg att det skulle innebära en del ändringar i hur vi tidigare jobbat. Förra året gjorde vi mycket för att delegera ut ansvaret på enskilda ledamöter och även på distrikten, det arbetet kommer vi fortsätta att utveckla i år, säger Ung Pirats förbundsordförande Stefan Flod efter mötet.

Poster som internationellt ansvarig, utbildningsansvarig och jämlikhetsansvarig fördelades mellan styrelsemedlemmarna. Till vice förbundsordförande valdes Sandra Grosse genom ett enhälligt beslut. Tidigare har hon ansvarat för extern kommunikation i förbundet och hon kandiderar även till riksdagen för Piratpartiets räkning.

- Det känns jättekul att ha fått detta förtroendet av styrelsen, säger Sandra Grosse. Jag ser fram emot att tillsammans med dem andra fortsätta driva Ung Pirat framåt.

Med tanke på valet i höst blir det ett tufft år för alla politiska ungdomsförbund. För Ung Pirats förbundsstyrelse blir det speciellt då sex av styrelsens medlemmar kandiderar till riksdagen, flera av dem kommer ta plats i Riksdagen när Piratpartiet får 4% i höst.

- Ja, det är en lite speciell situation. Piratpartiet är väldigt ungdomscentrerat och det visar att vi har en väldigt kompetent skara engagerade i  Ung Pirats styrelse och resten av organisationen. Vi har nog de i genomsnitt yngsta riksdagslistorna i landet, avslutar Stefan Flod.

Kontakt:
Stefan Flod
Förbundsordförande Ung Pirat
0760-18 89 18
stefan.flod@ungpirat.se

Nils Agnesson
Förbundssekreterare Ung Pirat
0707-55 93 92
nils.agnesson@ungpirat.se

Sandra Grosse
Vice Förbundsordförande Ung Pirat
0707-25 61 03
sandra.grosse@ungpirat.se

Studieavgifter: ett hot mot den fria informationen

April 21, 2010 – 3:56 pm

Idag röstade riksdagen för en ändring i högskolelagen som inför studieavgifter för studier vid högskola och universitet för nya studenter som kommer från länder utanför EU/EES-området.

- “Det här är ett dråpslag för alla studenter. Allas rätt till fri information är hotad. Nu ska studenterna få betala priset för att regeringen har struntat i viktiga kvalitetshöjande åtgärder”, säger Emil Paulsrud ordförande för Piratstudenterna i Uppsala.

Piratstudenterna menar att man nu måste slå vakt om den grundläggande principen att utbildning ska vara möjlig för alla, som vi har värnat länge i Sverige. Studieavgifter har redan införts i bland annat Danmark och Finland, där minskar nu antalet utländska studenter. I andra länder har man sett att införa studieavgifter för utländska studenter också har varit första steget mot studieavgifter även för svenska studenter

Vidare menar Emil att – “Informationssamhället slår undan begränsningar och ökar möjligheterna för fler att studera, då ska vi inte börja bygga upp nya hinder. Massor med kunskap och information kan, och ska vara tillgänglig fritt och öppet för allas bästa.”

Kontaktuppgifter

Emil Paulsrud, ordförande Piratstudenterna Uppsala, 0703924290

Länkar och referenser:
Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter. -
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:UbU15

http://www.piratstudenterna.se/